İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Yapı İşleri ve Yerleşim Planı Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Yakup BIYIKOĞLU    (Komisyon Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi  Yakup YÜKSEL                   ( Üye )            

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet BAYINDIR                 ( Üye )

Dr. Öğretim Üyesi  Fatih KÖSE                          ( Üye )

Dr. Öğretim Üyesi  Ramazan TURAN                 ( Üye )

Dr. Öğretim Üyesi Ömer YILMAZ                       ( Üye )

Dr. Öğretim Üyesi Emine Nurefşan DİNÇ           ( Üye )

Dr. Öğretim Üyesi  Yasemin SARI                        ( Üye )

Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN                   (Sekretarya )