İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Yardımcı Doçentlerin Görev Süresi Uzatımı Ön İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Hasan Keskin (Komisyon Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Özkan Öztürk (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Hızır Yağcı (Üye)