İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Yayın Komisyonu

 

Dr. Öğretim Üyesi Hızır YAĞCI (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Vezir HARMAN (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN

 

 

Yayın Komisyonu Yedek

 

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer ÜZÜMCÜ

Dr. Öğretim Üyesi Nizamettin KARATAŞ