İLAHİYAT FAKÜLTESİ

VİZYON

 

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, İslami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan ve çözümler üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkili ve nitelikli bir yüksek öğrenim olmaktır.