İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2016-03-16

Akademik Seminer16.03.2016 tarihinde Sayın Dekanımız Prof. Dr. Hasan Keskin’in başkanlığında Öğretim Üyeleri ile beraber on beş günde bir tertip edilen akademik Seminerlerin 12.si fakültemizde yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Proje Döngü Yönetimi Başkanı Hasan Özer Bey “Proje Hazırlığında Dikkat Edilecek Hususlar” konulu bir seminer sundu. Seminere Trakya Kalkınma Ajansı’nın misyon ve vizyonun anlatılması ile başlayan Hasan Özer;

“Trakya Kalkınma Ajansı’nın nihai hedefi, nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün paydaşların kalkınma hamlelerine katılımını teşvik ederek ve küreselleşmeden kaynaklanan tehditleri bertaraf ederek, sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanılmasına yönelik yerel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında çok önemli roller üstlenmektir. Bölgesel Kalkınma Stratejisi ile eşgüdümlü olarak, yerel aktörlerin üstlendiği proje ve faaliyetler ya ulusal kaynaklardan ya da AB’den sağlanacak fonlarla hibe şeklinde desteklenerek; bölge potansiyeli harekete geçirilecektir.” diyerekAjansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası arenada tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi; insan kaynakları kapasitesinin analizi ve geliştirilmesiolduğunu belirtti.

Daha sonra Ajans’ın kurumsal yapısından, işlevselliğinden bahsederek, proje hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında bilgilendirmelerde bulundu. Trakya Kalkınma Ajans’ı olarak proje değerlendirme ölçülerini açıklayan Hasan Özer, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin sorularını ve çeşitli projelerini değerlendirmesiyle program son buldu.